Dansprogram
VIKTIGA DATUM VÅREN 2019   

  
     Fredag 11 januari 11-14: Bonusdans (B,M,B,P) för alla kursdeltagare

Söndag 27 januari 13.00: Årsmöte i scoutstugan

Lördag, söndag 23 - 24 februari: Ekebyhov slottshelg

Lördag 6 april: Gradueringsfest

Men detaljer om dessa evenemang kommer senare, men boka redan nu in dagarna.
ÖVRIGA DANSER   

  

Klicka här för Squaredansförbundets danslista.